Startsida

Det här är en privat hemsida utan officiell status. Vår älskade Trulle hade det här syndromet och jag insåg att det inte fanns särskilt mycket information, så jag satte upp en sajt med den information jag kunnat samla ihop. Sidan uppdateras inte frekvent.

CECS (canine epileptoid cramping syndrome), också kallad ”Spike’s disease”, är en sjukdom som uppmärksammats hos borderterrier överallt i världen på senare år. Den är inte så vanlig, men man tycker sig ha noterat en ökning. Många fall av CECS diagnostiseras förmodligen som epilepsi. Det är en sjukdom som bl.a. visar sig som sällan eller ofta återkommande episoder av vinglighet i bakdelen och/eller mer eller mindre svåra krampanfall där hunden är fullt medveten hela tiden. Sjukdomen är med all säkerhet ärftlig, men man vet inte i vilken grad eller på vilket sätt den nedärvs. Forskning pågår men ännu vet man inte så mycket om sjukdomen. Ett problem är att en del av de drabbade hundarna bara har ett fåtal episoder under hela sitt liv. Det blir då svårare att hitta den bakomliggande orsaken. Man har uppnått goda resultat genom koständringar, vilket kan ge vissa ledtrådar. En viktig del i forskningen är att försöka hitta sätt att via blodprover och/eller DNA-analys ställa diagnos på sjuka hundar. Någon sådan möjlighet finns inte idag, varför man har svårt att säkert säga om en hund med kramper har CECS eller någon annan sjukdom med liknande symptom. Genom analys av prover från hunden kan veterinär avskriva andra kända orsaker till kramper och epilepsi och om symptomen stämmer väl överens med det man känner till om CECS, så kan man misstänka att det är det hunden har.

Notera att informationen på den här sajten består av sådant man tycker sig veta säkert, sådant man tyckt sig märka och sådant man tror. Forskning började så sent som 1997 och ännu finns alltså inget säkert sätt att ställa diagnosen CECS.

Om du misstänker att din hund kan ha CECS – kontakta uppfödaren och Borderterriersällskapet.

Lämna gärna den här informationen angående CECS till din veterinär om hen är intresserad.

Pia Sundberg