Behandling

Diet
Ändringar i kosten har visat sig vara den mest effektiva behandlingen när det gäller att minska episodernas frekvens och svårighetsgrad. Läs mer om detta under Diet.

Medicinering
Här är det svårt att skriva något eftersom jag inte känner till om/hur man i Sverige behandlar dessa hundar eller vilka mediciner som kan användas. Det är viktigt att andra sjukdomstillstånd uteslutits via noggrann provtagning innan läkemedel sätts in.

För att häva långvariga kramptillstånd kan Stesolid-suppositorier (5 mg) användas.

Antiepileptika är inte verksamma och rekommenderas inte för profylaktisk behandling.

Forskning pågår och med tiden kommer vi förhoppningsvis att veta hur sjukdomen ska behandlas.

Vad gör jag om hunden får ett krampanfall?
Först och främst: VAR LUGN! Eftersom hunden är fullt medveten om sin omgivning påverkas den starkt av hur du själv beter dig. Om hunden söker sig till dig, prata lugnt med den. Se till så att det inte är en massa oväsen runt hunden.

Med tiden lär du dig se när det är ett anfall på gång och är bättre förberedd.

Om hunden har svåra kramper kan du hålla den i famnen för att hindra den från att skada sig. Var beredd på att hunden är stark och kan riva dig med sina klor.

Om kramperna är långvariga bör du kontakta veterinär – hunden kan behöva hjälp för att häva kramptillståndet.