Diagnos

Få hunden ordentligt utredd av veterinär
Det finns flera olika anledningar till kramper hos hundar. Veterinären börjar med att utesluta andra sjukdomar, som kan orsaka kramper, med hjälp av blodprov, urinprov, EKG och röntgenundersökning. Genom analysen av prover och övriga undersökningar kan veterinären avskriva andra kända orsaker till kramper och epilepsi och om symptomen stämmer väl överens med det man känner till om CECS, så kan man misstänka att det är det hunden har.

För journal över hundens episoder
Skriv upp alla detaljer om episoden, dag och tidpunkt och hur länge anfallet varar. Det är viktigt att du så noggrant som möjligt beskriver vad hunden går igenom. Försök lägga märke till och skriv ner om hunden innan episoden varit med om något som avviker från det normala, t.ex. vad den ätit, vaccinering, miljöombyte, behandling mot ohyra, mycket kallt ute osv. osv. Hur uppför sig hunden efter episoden? Notera också om episoderna verkar bli svårare eller kommer tätare. Allt detta är viktig information till din veterinär när denne ska ställa diagnos på hunden.

Filma hundens episoder
Det är en stor fördel om du kan filma en krampepisod och visa för veterinären, så att hon/han kan se hur hunden beter sig. (Du kan också med vanlig kamera ta ett antal foton i snabb följd.) Se till så att du filmar från så nära håll som möjligt.

Lämna dina journalanteckningar och film till hundens veterinär. De kan vara till god hjälp för att avgöra vad det är din hund lider av.

Meddela hundens uppfödare och Borderterriersällskapet
Om du inte redan gjort det så ska du så snart hunden blivit ordentligt utredd av veterinär ta kontakt med hundens uppfödare. Du bör också ta kontakt med Borderterriersällskapet. Det är viktigt att de får vetskap om alla hundar med sådana här problem, vare sig det är CECS eller något annat.