Symptom

Symptomen varierar mellan olika hundar och kan inkludera många eller några av följande

 • Vinglighet, främst i bakdelen. Ofta börjar sjukdomen med detta för att sedan utvecklas till mer eller mindre krampliknande tillstånd.
 • Yrsel
 • Överdriven sträckning av kroppen
 • Ovanligt långsam och/eller metodisk kroppsställning eller gång
 • Darrningar
 • Muskelsammandragningar i buk och länd
 • Hunden faller omkull, försöker resa sig men kan inte
 • Huvudet vaggar fram och tillbaka och hunden ser lätt berusad ut
 • En del hundar har höga ljud och synbar smärta från magen
 • Hunden behåller kontrollen över urinblåsa och tarm
 • Hunden är fullt medveten och kontaktbar

Om du söker på Youtube så hittar du filmer på krampande hundar och kan jämföra med din hunds symtom:

» Filmer på Youtube

Anfallens frekvens och varaktighet
Anfallens frekvens varierar från 1-2 ggr under hundens livstid till flera gånger i veckan.

Hur länge anfallen håller på varierar från sekunder till 30 minuter eller längre. Hunden kan se ut att återhämta sig och sedan får den ett nytt anfall inom en timme.

Vid långa (mer än 10 min) och vid tätt upprepade anfall ¯ uppsök veterinär akut!

Hos en del hundar är sjukdomen progressiv både när det gäller anfallens frekvens och varaktigheten hos varje anfall.

Orsaker till att ett anfall startar
Många gånger kan man inte se någon orsak till varför hunden får ett anfall. Genom att samla information från ägare till hundar med symptom på CECS har man tyckt sig märka att vissa saker kan trigga igång ett anfall: felaktig kost (läs mer om detta under Diet), stark stress/upphetsning, stark kyla alt. värme, behandling med kortison, vaccination, ohyrebehandling mot loppor, skabb, fästingar.

Ungefärlig ålder på hunden när sjukdomen visar sig
Det finns ingen gräns för när en hund först visar de första symptomen, men vanligtvis dyker de upp när hunden är 2-6 år gammal. Hos vissa hundar visar sig de första symptomen redan före ett års ålder.

Det faktum att hunden kan vara så pass gammal när de första symptomen visar sig är ett problem inom aveln. En hanhund kan t.ex. redan ha producerat många kullar valpar när symptomen dyker upp.

Lite mer information
CECS kan visa sig på många olika sätt och det är svårt att beskriva alla olika variationer av symptom som denna sjukdom kan orsaka. Sjukdomen diagnostiseras ofta som epilepsi, så det är bra om du kan filma din hund under ett anfall och visa för din veterinär. Denne kan då bättre bedöma vilken sjukdom det är frågan om. Läkemedel mot epilepsi är inte verksamma mot CECS.

De första symptomen brukar vara att hunden tillfälligt vinglar med bakbenen. Kanske den också darrar och verkar yr. Så småningom kan detta utvecklas till mer eller mindre tydliga kramper med hårt spända muskler.

En del hundar krampar i bakdelen och kan inte stå upp. Andra får kramper i huvud och nacke. De står då upp i en onormalt utsträckt ställning eller faller hjälplöst omkull i kramp.

Det finns också hundar som har svår kramp och höga pipande/knorrande ljud i magen. Ljudet hörs på långt håll. Hunden verkar i dessa fall ha ont.

Något som gäller alla hundar med CECS är att de är vid fullt medvetande hela tiden och svarar på tilltal och andra stimuli. Det är därför mycket viktigt att man själv håller sig lugn. Undvik allt som kan oroa hunden, som höga röster, andra höga ljud och så vidare. En del hundar känner sig trygga om man håller dem i famnen tills anfallet gått över. (Notera dock att om det är epilepsi hunden har finns risk att man kan bli biten, då hunden ofta inte är vid fullt medvetande.) Hunden förlorar inte kontrollen över blåsa och tarm.